Home

Via deze pagina's wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes die direct of indirect te maken hebben met archeologie en historie. Verder vindt u op deze pagina archeologisch nieuws dat ons werkgebied, Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee, betreft en waar wij als werkgroep bij betrokken zijn. Ook vindt u hier nieuws dat is aangeleverd door bevriende organisaties met het verzoek om deze, via onze website, onder uw aandacht te brengen. Aan dat verzoek voldoen wij natuurlijk graag.
************************************************************************************************************************************************************************************
03 mei 2016
Het project op het Europaplein is van start gegaan met een ingerichte etalage waarin een informatiebord over de adelijke huizen cq kastelen van Beverwijk en Heemskerk en een informatiebord over de drie archeologische documenten in Heemskerk. Daarbij een keur aan vondsten, wandtegeltjes met alle mogelijke afbeeldingen, veel pijpenkopjes, een paar mooie potten, heel veel verschillende maten en soorten kleine flesjes en natuurlijk een berg scherven. Een gezellige, informatieve etalage waarvoor veel mensen even blijven kijken. Door het winkelcentrum heen was bovendien een speurtocht voor kinderen waarbij zij bij diverse winkels een wapenschildje kregen waarbij ze het juiste kasteel moesten zoeken.. Het was een hele gezellige, geslaagde middag. Daarnaast doen de kinderen nog mee aan de teken/kleurwedstrijd 'Ontwerp het wapen van het Europaplein." Ieder kind mag meedoen. Kleurplaten verkrijgbaar bij Toman Optiek. Daar ook weer inleveren voor a.s. vrijdag 17.00 uur. Bij voldoende deelnemers is er op 4 mei om 14.00 uur weer een speurtocht. De etalage blijft nog wel even dus ga eens kijken.
Tijdens de speurtocht      


************************************************************************************************************************************************************************************
20 februari 2016
Door Marcia de Bruin, waarmee we al een aantal projecten in de voorgaande jaren hebben gedaan, werden we gevraagd om een project te verzinnen over geschiedenis en archeologie voor de kinderen van de naschoolse opvang. Omdat het haar was opgevallen dat het Europaplein op de grens van Heemskerk en Beverwijk een aantal lege winkelruimtes had leek het haar een goed idee om de uitvoering van het project plaats te laten vinden op het Europaplein. Het geheel zal moeten plaatsvinden in de meivakantie. We hebben, samen met Marcia, een leuk plan bedacht en zijn dat nu aan het uitwerken. De winkeliers en de eigenaar van het Europaplein staan open voor het project dus wordt vervolgd....
************************************************************************************************************************************************************************************
19 februari 2016
Een van onze werkgroepleden heeft vandaag een gastles Archeologie gegeven op de basisschool 'de Vrijburg' te Uitgeest. De gastles bestond uit een presentatie over archeologie in het algemeen aangevuld met archeologie in Uitgeest. Aan bod kwamen de boomstamkano van Uitgeest, het jongetje Aak uit Uitgeest, de Eendenkooi en een aantal beroemde uitgeesters zoals de uitvinder van de houtzaagmolen Cornel Corneliszn en de cartograaf en globemaker Willem Janszn Blaue. Daarnaast mochten de kinderen vondsten bekijken en aanraken. Zoals altijd weer erg enthousiaste kinderen en veel positieve reacties. Een aantal van de kinderen wilde na afloop van de les zelf ook archeoloog worden.
vondsten bekijken      


************************************************************************************************************************************************************************************
18 februari 2016
Het museum Kennmerland kreeg bezoek van de 5e groep van de Bethelscool uit Beverwijk. Eén van onze leden heeft voor het museum een speurtocht ontwikkeld door het hele museum heen. Deze speurtocht werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de RABO Kids week maar was zo'n een succes dat deze nu vaker gebruikt gaat worden. Het bezoek van de kinderen van de Bethelschool werd in drieen gedeeld. Er waren drie activiteiten en de kinderen werden in drie groepen verdeeld. Een deel van de kinderen begon met de speurtocht, een tweede deel kreeg uitleg over oude landkaarten en het derde deel van de kinderen kreeg uitleg over allerlei voor kinderen interresante voorwerpen uit de collectie. Na afloop kregen ze limonade en een koekje. De middag was een groot succes. Zowel de kinderen als de begeleiding waren na afloop erg enthousiast, zowel over het museum als over de drie activiteiten (om nog maar te zwijgen over de vrijwilligers van het museum en ons eigen lid van de werkgroep). Het is altijd leuk om het museum hierbij te assisteren. En wat heeft dat nu met archeologie te maken. Wel, ons werkgroeplid heeft geprobeerd om een deel van de te zoeken voorwerpen, voorwerpen met een archeologische achtergrond te laten zijn. Weet u bijvoorbeeld wat een spreeuwenpot is of een nachtspiegel of een snorrebot. Ze staan in het museum Kennemerland. Ga er maar eens kijken.....Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk of kijk op www.museumkennemerland.nl
************************************************************************************************************************************************************************************
We zijn ook druk bezig om het oude depot in Beverwijk leeg te ruimen. Dat betekent dat alle vondsten worden overgepakt in nieuwe zakjes en dozen, vondstcomplexen worden bij elkaar gezocht en bij elkaar opgeborgen en van alle dozen worden inhoudslijsten gemaakt. Een complex dat gereedt is wordt afgevoerd naar het huis van Hilde. We bekijken zorgvuldig wat we zelf willen bewaren en wat naar het Provinciaal Depot gaat. Alles wat we zelf willen bewaren wordt straks naar het uitbreidingsgebouw van het Museum Kennemerland overgebracht waar we een (voor ons) nieuwe werkruimte betrekken.
************************************************************************************************************************************************************************************
In 2015 werd een lid van de werkgroep gevraagd om zich te voegen bij een werkgroepje van de Historische Kring Heemskerk om de kennis van archeologie van Heemskerk te delen. Het is de bedoeling dat er een wandeling door het centrum van Heemskerk word gemaakt waarbij er informatie word verstrekt over de monumenten langs de route, de openbare kunstwerken, de geschiedenis en de archeologie en de achtergronden van het dorp Heemskerk. Dat is heel breed maar juist voor nieuwkomers in Heemskerk en touristen leuke en bruikbare informatie. De wandeling is in grote lijnen klaar, de informatie is gedocumenteerd en nu gaat het verder om de uitwerking en het kostenplaatje. Wordt vervolgd.
****************************************************************************************************************************************************************************************
De website heeft in 2015 precies 4483 bezoekers gehad. Dat is 1472 bezoekers meer dan wij in 2013 mochten verwelkomen. Dank u wel voor uw bezoeken. 
**************************************************************************************************************************************************************************************** 
********************************************        Wij wensen u een gezond en gelukkig 2016 met veel voorspoed         **********************************************
****************************************************************************************************************************************************************************************